Поради СОБАКІВНИКАМ

Нюх

У серії робіт (Н. Чекунчикова, В. Лавровский, 1999; М. Степура, Е. Горелова, М. Гладких, 2001) показано, що поріг нюхової чутливості собак різних порід достовірно не розрізняється і лежить в межах від 1 - 10~4 мл/см2 до 4 - 10~4 мл/см2. Виявлений значний рівень внутрішньопорідної різноманітності по пороговій чутливості, коефіцієнти варіації коливаються від 34,1% у групи бійцівських собак до 56,7% у спеціально виведеної для пошукової роботи групи шакало-собачьих гібридів.
Існує думка, що на нюх чинить вплив статева приналежність собак. Так в роботах А. Мызниковой (по Жостеру-грудці, 1993) відзначається, що суки в тестах по виявленню запахового сліду органічних кислот виявилися чутливішими, ніж пси. Проте Н. Чекунчиковой (1999), що проводяться, дослідження не підтвердили цього, як і достовірних відмінностей між тваринами, підготовленими для різних видів служб, наприклад для патрульно-постової служби або ж спеціально навчених пошуку людей.
Виявлено, що повторюваність цієї ознаки, як індивідуальна, так і групова, практично дорівнює нулю. Так, на мал. 48 продемонстровано, що залежно від фізіологічного і психологічного стану один і той же собака може показувати результати, що розрізняються практично в 1,5 - 2 рази.
Здатність собак різної підлоги, породи, робочій спеціалізації розрізняти низькі концентрації запахових речовин більшою мірою визначається не спадковими якостями, а спеціальним тренінгом по виробленню стійких сигнальних реакцій (посадка, гавкіт, дряпання) на специфічну запахову речовину.
Таким чином, успіх застосування собак розшукової служби в заходах, де вимагається розрізняти запахи різної концентрації, визначається головним чином кваліфікацією фахівців-кінологів, а не порідною або статевою приналежністю тварин.dog 1 dog 2 dog 3 dog 4 dog 5