Поради СОБАКІВНИКАМ

ХРОМОСОМНИЙ НАБІР СОБАКИ

Аналіз хромосомного набору собаки (мал. 47) представляє інтерес з точки зору хромосомної діагностики при відборі тварин, вибраковування з племінного ядра генетично дефектних особин, а також вивченні дії різних чинників на стабільність генома.
Диплоїдний набір собаки складається з 78 хромосом, причому усі аутосоми представлені акроцентриками, що утрудняє достовірну ідентифікацію хромосом і хромосомних перебудов при аналізі. Х-хромосома представлена великим субметацентриком, а Y -хромосо-ма - найменша в наборі, причому вона є генетично інертною, тобто гени, розташовані в Х-хромосомі, як правило, не мають аллелей в Y -хромосоме.
Багато дослідників, що вивчали хромосомний набір собаки, спостерігали випадки порушення в балансі статевих хромосом і центричне злиття аутосом. У сук із співвідношенням ЗХ:ЗА або ЗХ:2А (замість 2Х:2А) спостерігається, як правило стерильність, якщо ж ні, то при спаровуванні їх з нормальними псами народжуються гермафродити (интерсексы із співвідношенням 2Х:ЗА). За відсутності однієї з двох Х-хромосом у сук спостерігаються інфантилізм і відсутність або недорозвинення яєчників.
Зайва Х-хромосома у псів викликає недорозвинення семенников і, отже, стерильність. При співвідношенні XY :3 A замість звичайного XY :2 A пси характеризуються грубим масивним скелетом, надзвичайно розвиненою мускулатурою і також безплідні. Описано дуже мало випадків появи в наборі пса двох Y -хромосом, проте, як відмічає ряд авторів, такі тварини дуже агресивні і важко керовані.dog 1 dog 2 dog 3 dog 4 dog 5